• 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Bán hàng
  • Giảng dạy Marketing từ năm 2018 cho các cá nhân/Doanh nghiệp
  • Tư vấn chiến lược Marketing cho hơn 40 lĩnh vực – hơn 100 Doanh nghiệp từ 2018
  • Kinh nghiệm 5 năm đào tạo Inhouse cho các Doanh nghiệp
  • Giám đốc Công ty Comteck Việt Nam – Agency tư vấn/đào tạo/triển khai Marketing cho cá nhân/doanh nghiệp
  • Tác giả phương pháp “Parabol Methodology” giúp tái định vị mô hình kinh doanh và mô hình sản phẩm
  • Cố vấn và đào tạo chiến lược Marketing cho các Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam