• 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sàn TMĐT
  • Giảng dạy sàn TMĐT từ năm 2020 cho các cá nhân/Doanh nghiệp
  • Xây dựng Shopee và Lazada đạt top 10 VN ngành hàng với các thương hiệu khác nhau