CHIA SẺ 1 CHÚT VỀ TARGET TẬP KHÁCH HÀNG (AUDIENCE INSIGHT) FACEBOOK ADS

 CHIA SẺ 1 CHÚT VỀ TARGET TẬP KHÁCH HÀNG (AUDIENCE INSIGHT) FACEBOOK ADS
  • Đầu tiên, chắc ai cũng rõ nếu quảng cáo không có tập Khách hàng (Details Targeting) ở phần set Nhóm quảng cáo (Ad Set) thì Facebook nó sẽ phân phối đủ các loại Khách hàng từ tạp nham có mà tiềm năng cũng có => Details Targeting (DT) giúp làm giảm tỷ lệ các loại Khách hàng tiếp cận Quảng cáo không mong muốn đi!
  • Thứ hai, DT hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí (tất nhiên) đồng thời đem lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn trong mỗi chiến dịch quảng cáo;
  • Thứ ba, DT tìm ở đâu? Cái này thì mình nói luôn là bạn nên nghiên cứu sâu 1 tí về khách hàng tiềm năng bao gồm sở thích, hành vi, nhân khẩu học. Bạn hãy ngồi nghĩ khoảng 15 – 30p thậm chí lâu hơn nếu cần để tìm hiểu rõ KH ở đâu? Muốn gì? Hay làm gì? Họ sở hữu cái gì hoặc thậm chí Họ đắm đuối bởi cái gì?
  • Thứ tư, DT của Khách hàng không phải lúc nào cũng như mình nghĩ => Cái này HOÀN TOÀN ĐÚNG vì 1 số bạn cứ tự áp đặt KH của mình là thích abc, xyz mà không nghiên cứu => DT sai dẫn đến tốn tiền hơn;
  • Thứ năm, DT đẩy giá cao lên vì những NHÀ QUẢNG CÁO KHÁC CŨNG ĐANG CHẠY DT ĐÓ dẫn đến đấu thầu nhau và đẩy giá cao lên là bình thường;
  • Cuối cùng, DT phụ thuộc vào hoàn cảnh sống rất nhiều, lấy ví dụ như mình đã từng nói ở video chia sẻ trong group từ trước thì sau đợt Cô Vi Đê vừa rồi hành vi KH thay đổi đến n độ mà n>180 khiến cho các nhà quảng cáo mất phương hướng dẫn đến việc quảng cáo trước dịch đang ngon, DT đang ngon tự dưng bây giờ giá lên cao hơn cả đỉnh Phan – xi – păng.
Bài viết liên quan