ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MARKETING VÀ SALES CHO CÁ NHÂN

Với mong muốn nâng cao chất lượng về nhân sự cũng như hoạt động Marketing và Sales cho những cá nhân kinh doanh, Comteck đã đào tạo trên 1.000 học viên về Marketing trên nền tảng truyền thông số và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về phát triển hoạt động Marketing trong giai đoạn chuyển đổi ở nhiều lĩnh vực như F&B, E-Commerce, giáo dục, dược phẩm, bán lẻ… trên khắp Việt Nam.

Đồng thời, Mr.Linh (Ced Nguyen) – CEO Comteck Việt Nam cũng là 1 người có tiếng nói trong cộng đồng về Digital Marketing cũng như truyền thông trên nền tảng số.

Hiện nay, Comteck cũng là thành viên danh dự và đối tác chiến lược trong các hoạt động đào tạo cho hệ thống CLB Doanh nhân và Khởi nghiệp của Việt Nam.

CEO Linh Nguyễn (Ced) trong buổi đào tạo về cập nhật Facebook cho các doanh nhân, doanh nghiệp trong Câu lạc bộ Doanh nhân giao thương tại Hà Nội.

Mục tiêu của Comteck trong những năm sắp tới là có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp và cá nhân phát triển trong kinh doanh, đồng thời cũng có thể đào tạo được các bạn trẻ đam mê về lĩnh vực Marketing nhằm xây dựng được đội ngũ đảm bảo không những về chất lượng mà còn tăng số lượng để sẵn sàng cho các thử thách trong thời kỳ hội nhập sắp tới”

Bài viết liên quan